פרויקטים בבניה

0

נגבה 11-17, תל אביב

רקע: במקור בניין בעל 64 דירות על 4 קומות. נוספו 3 קומות חדשות עם 28 דירות חדשות.
סטטוס: לקראת סיום בניה.

אלי כהן 5, לוד

רקע: במקור בניין בעל 32 דירות על 4 קומות. נוספו 3 קומות חדשות עם 12 דירות חדשות.
סטטוס: בבניה.

אלמליך 3, בת ים

רקע: במקור בניין בעל 16 דירות על 4 קומות. נוספו 3 קומות חדשות עם 12 דירות חדשות.
סטטוס: לקראת סיום בניה.

שלמה המלך 103, לוד

רקע: במקור בניין בעל 32 דירות על 4 קומות. נוספו 3 קומות חדשות עם 12 דירות חדשות.
סטטוס: בבניה.

הר הצופים 35, חולון

רקע: במקור בניין בעל 12 דירות על 3 קומות. נוספו 2.5 קומות חדשות עם 11 דירות חדשות.
סטטוס: בבניה.

ביאליק 12, בת ים

רקע: במקור בניין בעל 9 דירות על 3 קומות. נוספו 2.5 קומות חדשות עם 8 דירות חדשות.
סטטוס: לקראת סיום בניה.

זכריה הרופא 9, חולון

רקע: במקור בניין בעל 9 דירות על 3 קומות. נוספו 2.5 קומות חדשות עם 8 דירות חדשות.
סטטוס: בבניה.

הטייסים, חולון

רקע: במקור בניין בעל 24 דירות על 4 קומות. נוספו 2.5 קומות חדשות עם 32 דירות חדשות.
סטטוס: בבניה.

חצרים 2-14, חולון

רקע: במקור בניין בעל 56 דירות על 4 קומות. נוספו 2.5 קומות חדשות עם 42 דירות חדשות.
סטטוס: בבניה.

המתמיד, חולון

רקע: במקור בניין בעל 24 דירות על 4 קומות. נוספו 2.5 קומות חדשות עם 17 דירות חדשות.
סטטוס: לקראת סיום בניה.

ארבע ארצות 13, חולון

רקע: במקור בניין בעל 16 דירות על 4 קומות. נוספו 2.5 קומות חדשות עם 12 דירות חדשות.
סטטוס: בבניה.

קפלינסקי 10, חולון

רקע: במקור בניין בעל 9 דירות על 3 קומות. נוספו 2.5 קומות חדשות עם 7 דירות חדשות.
סטטוס: לקראת סיום בניה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות